• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

เพิ่มช่องทางการติดต่อเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เนื่องจากมีประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จึงขออำนวยความสะดวกโดยการเปิดช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทางโทรศัพท์มือถือที่หมายเลข (+46) 070-303-7894 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อหมายเลขดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

Read More

Handover Ceremony of ASEAN Committee in Stockholm

On 13 December 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand, chaired the 8th meeting of the ASEAN Committee in Stockholm (ACS) at the Royal Thai Embassy and handed over the ACS chairmanship for the term of January to June 2019 to H.E. Mr. Bagas Hapsoro, Ambassador of Indonesia. During Thailand’s Chairmanship, the ACS organized…

Read More

International IDEA and Thammasat University announce competition for Dr Surin Pitsuwan Fellowship

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) in Stockholm and Thammasat University have announced the essay competition for the Dr Surin Pitsuwan Fellowship. The fellowship is open to PhD candidates or Master students currently studying at Thammasat University originating from any of the ten ASEAN countries. Additional information on the fellowship is available on www.idea.int/news-media/news/international-idea-and-thammasat-university-announce-competition-dr-surin-pitsuwan

Read More

Ambassador of Thailand to Sweden presents his credentials as the Non-Resident Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Latvia

Ambassador of Thailand to Sweden presents his credentials as the Non-Resident Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Latvia   On 30 October 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden travelled to the Republic of Lavia to present his credentials as the Non-Resident Ambassador of the Kingdom of Thailand…

Read More

Ceremony to commemorate King Chulalongkorn Day at Ragunda, Sweden

Ambassador of Thailand to Sweden attends a ceremony to commemorate King Chulalongkorn Day at Ragunda, Sweden   On 23 October 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden and spouse together with the Embassy officials and representatives from the Thai offices in Sweden attended a ceremony in remembrance of His Majesty King Chulalongkorn…

Read More