• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

Thai Birth Certificate (Thai Citizenship)

 • To register for a Thai birth certificate, the child has to have been born in the Sweden or Latvia and at least one of the parents has to be Thai citizen.
 • Registrations of births are free of charge.   
 • You can send the documents by post (see address below) 
 • For more information register@thaiembassy.se

 

Required documents

 1. Ifylld blankett för födelseanmälan (klicka för att ladda ner)
 2. Foto på barnen (5 X 5 cm)
 3. Barnets personbevis (Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter )
 4. Föräldrars personbevis ( Ändamål: Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Kopia av föräldrarnas pass (en kopia per barn)
 6. Kopia av förlossningsjournalen (FV1 och FV2)
 7. Kopia på thailändska förälderns ID och husregistreringsbevis
 8. Kopia på svenska förälderns ID eller körkort
 9. Kopia på vigselbevis (om föräldrarna var gifta)
 10. Intyg av faderskapsbekräftelsen från Socialstyrelsen / Kommunen familjerätten. Ej från skatteverket (om föräldrarna inte var gifta innan barnet var född)
 11. Ifylld blankett för intyg av icke registrerat äktenskap, om föräldrarna inte var gifta när barnet var född (klicka för att ladda ner)
 12. Ifylld blankett för registrering av efternamnsanvändning, om föräldrarna inte var gifta när barnet var född. (klicka för att ladda ner)
 13. Om ni har fler barn som redan är registrerade hos ambassad, vänligen bifoga deras födelseattest.

  Om eran barn föddes innan 25 februari 1992, så ska den här blanketten bifogas i ansökan (klicka för att ladda ner.

Vid ändring av en redan utfärdad födelsebevis, vänligen använd den här blanketten (klicka för att ladda ner)
Vid begäran om en kopia av födelsebevis, vänligen skicka den här blanketten (klicka för att ladda ner) samt 150 kr i kontant och Retur REK porto nedan till oss.

Om ni vill att vi skicka födelsebeviset med post tillbaka till er så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och bifogar i ansökan samt ett C4 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare: *Privat*
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM

Mottagare: Er adress i Sverige (mottagaren måste ha giltigt svensk ID-Handling)