กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดดอลลาร์น่าวนาราม ประเทศสวีเดน

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดดอลลาร์น่าวนาราม ประเทศสวีเดน

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในช่วงเช้าที่วัดดอลลาร์น่าวนารามได้มีการจัดพิธีสงฆ์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานพร้อมชาวไทยและครอบครัวชาวสวีเดนกว่า ๖๐ คนที่อาศัยในสวีเดนและที่เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป

       ภายหลังเสร็จพิธีทางสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

12345