พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

1 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 6 (1)

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เอกอัครราชทูตฯ นำผู้ร่วมงานกล่าวถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามด้วยการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรที่ ฝ่ายกงสุลต่อไป