การประกวดวาดภาพของนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยในสวีเดน

 

การประกวดวาดภาพของนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยในสวีเดน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพของนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยในสวีเดน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยม ในหัวข้อ “ในหลวง ร.๙ ของฉัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมครูไทยและสมาคมศาลาไทย โดยมีนักเรียนส่งภาพเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ ภาพ และในโอกาสดังกล่าว ออท. ได้มอบธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบและโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะอันดับ ๑-๓ ในแต่ละรุ่นด้วย