พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพบปะชุมชนไทยในสวีเดน

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดพุทธาราม กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์(บุญทิน). เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มนำชมและบรรยายประวัติความเป็นมาของวัด ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้พบปะและพูดคุยกับชุมชนไทยที่มาร่วมพิธีด้วย จากนั้น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะพูดคุยกับคณะครูสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยที่มาอยู่สวีเดน รวมทั้งตัวแทนชุมชนไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๐ คน ที่บ้านพักเอกอัครราชทูต ฯ ต่อมา เช้าวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้ไปกราบนมัสการพระสงฆ์ที่วัดสันตินิวาส กรุงสตอกโฮล์มด้วย