การแจ้งเกิด

 การแจ้งเกิดเด็กที่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศสวีเดน

Ansöka om thailändskt medborgarskap för barn

 

(คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง/hur man fyller i ansökan)

(คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง /hur man fyller i ansökan)

 (คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง /hur man fyller i ansökan)

 

 

สูติบัตรที่นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกให้แก่คนสัญชาติไทยนี้ จะต้องนำไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นในประเทศไทยพร้อมด้วยหนังสือเดินทางไทย เพื่อขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย ในเมื่อคนสัญชาติไทยผู้นั้น ได้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไปแสดง บุคคลนั้นจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคนต่างด้าว และนายทะเบียนท้องถิ่นจะไม่เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนมีสัญชาติไทยแล้ว