• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

Dödbeviset från Thailändska Ambassaden i Stockholm krävs om man vill registrera dödsfall av den thailändska medborgare hos thailändsk myndighet i Thailand.

 1. Ansökningsblankett (Ladda ner här)
 2. Thai ID-Kort, Husregistreringsbevis och pass på den avlidne

 3. Kopia på Thai ID-Kort, Husregistreringsbevis och pass på den som gör anmälan
  Om den som gör anmälan är svensk så behövs kopia på dennes Pass och ID/Körkort

 4.  Dödsbevis från sjukhus eller sjukhem

 5. Dödsorsaksintyg från sjukhuset eller rättmedicinska avd

 6. Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal

 7. Kremering eller gravsättningsintyg från Skatteverket

 8. Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket

Om ni vill att vi skicka Dödintyget med post tillbaka till er så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och bifogar i ansökan samt ett C4 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare: *Privat*
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 STOCKHOLM

Mottagare: Er adress i Sverige (mottagaren måste ha giltigt svensk ID-Handling)

Vid ändring av uppgifter på en redan utfärdad dödsbevis vänligen använd den här blanketten (ladda ner här)