การเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานทูตเป็นผู้จัด Repatriation flight

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

  1. กรอกข้อมูลในกูเกิลฟอร์มนีั้ (คลิ๊กที่ลิงค์)
    https://forms.gle/WpYAN9BnseprX5Nd6

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จ (ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Google) ทางสถานทูตจะติดต่อกลับไปหาท่านเมื่อถึงคิวของท่าน หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงซ้ำอีกเพราะจะทำให้ชื่อของท่านตกลงไปต่อคิวใหม่เป็นคิวสุดท้าย

หากท่านไม่ถนัดในการดำเนินการดังกล่าว ท่านสามารถมาที่สถานทูตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยได้

หากมีท่านคำถานเกี่ยวกับการเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานทูตเป็นผู้จัด ท่านสามารถติดต่อได้ทางอีเมล repat.stockholm@gmail.com