การเดินทางโดยสายการบินทางเลือก Semi-commercial flight

คนไทยในสวีเดนและลัตเวียที่สนใจเดินทางกับเที่ยวบินนี้สามารถจองได้บัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินข้างต้นโดยตรงหรือผ่านเอเจ้นต์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องผ่านการเข้าคิวเดินทางกลับกับสถานทูต แต่ท่านต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลการเดินทางผ่านประเทศต่าง ๆ ที่ท่านจะ transit เองรวมถึงทำวีซ่า transit ที่เกี่ยวข้อง (หากต้องมี) และจองที่พักในการกักตัวเอง (ASQ) ซึ่งสถานทูตมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยให้ท่าน โดยขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. จองบัตรโดยสารเครื่องบินการเดินทางไปยังประเทศไทย โดยสอบถามรายละเอียดจากสายการบินโดยตรง ทั้งนี้ไม่ควรจองบัตรโดยสารเครื่องบินในระยะกระชั้นชิด โปรดจองอย่างน้อย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
  2. จองโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐบาลแบบ ASQ (Alternative State Quarantine) 14 วัน นับจากวันที่ท่านเดินทางถึงประเทศไทย ดูรายละเอียดได้ที่ hsscovid.com ต้องเป็นการจองตรงกับโรงแรม ASQ เท่านั้น (ห้ามเป็นการจองผ่าน booking site อย่างเช่น agoda.com หรือ booking.com เด็ดขาด)
  3. หนังสือรับรองฯ การเดินทางกลับไทย (COE) ให้ท่านลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรอง กดที่นี้
  4. ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพแบบ fit to fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง ในการเดินทางทุกสายการบิน
  5. ผลการตรวจโควิด แบบ RT-PCR test ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง สำหรับบางสายการบิน (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินโดยตรง)

 

122063837 3314214878673936 1659108073454298864 O