การเดินทางโดยสายการบินทางเลือก Semi-commercial flight

การเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินทางเลือกอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าคิวลงทะเบียนกลับกับสถานทูต แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการกักตัวเอง (ASQ) (อัพเดทวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดว่า มีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้า ปทท. ในลักษณะกึ่งเที่ยวบินพิเศษ/เที่ยวบินพาณิชย์ตามลิงก์นี้ค่ะ https://bit.ly/2Ude2kx
 
คนไทยในสวีเดนและลัตเวียที่สนใจเดินทางกับเที่ยวบินเหล่านี้สามารถจองบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินข้างต้นหรือผ่านเอเจ้นต์ต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านการเข้าคิวเดินทางกลับกับสถานทูต แต่ท่านต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลการเดินทางผ่านประเทศต่างๆ ที่ท่านจะ transit เองรวมถึงทำวีซ่า transit ที่เกี่ยวข้อง (หากต้องมี) และจองที่พักในการกักตัวเอง (ASQ) ซึ่งสถานทูตมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ให้ท่าน โดยขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ (ข้อมูลสำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวียเท่านั้น คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่โดยตรงนะคะ)
 
1. จองบัตรโดยสารเครื่องบินการเดินทางเส้นทางจากสวีเดนหรือลัตเวียไปยังประเทศไทย หรือจะซื้อบัตรโดยสารแยกกันหลายเส้นทางประกอบกันไปให้ถึงประเทศไทยในวันที่ท่านต้องการเดินทางก็ได้ โดยสอบถามรายละเอียดจากสายการบินต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ควรจองบัตรโดยสารเครื่องบินในระยะกระชั้นชิด โปรดจองอย่างน้อย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทางและลงทะเบียนกับสถานทูตตามลิงค์ในข้อ 3. ข้างล่าง
 
2. จองโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐบาลแบบ ASQ (Alternative State Quarantine) 14 วัน นับจากวันที่ท่านเดินทางถึงประเทศไทย โดยต้องเป็นการจองตรงกับโรงแรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.hsscovid.com
หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/quarantineth เว็บไซต์ https://asq.locanation.com/ หรือเว็บไซต์ https://asq.ascendtravel.com/
 
3. เมื่อได้เอกสารยืนยันในข้อ 1. และ 2. แล้ว โปรดเตรียมแสกนเอกสารไว้พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทางไทยของท่านเตรียมไว้ให้เรียบร้อย จากนั้น ชาวไทยและชาวต่างชาติในสวีเดนและลัตเวียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องขอรับ COE โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th นะคะ
 
ท่านสามารถอ่านขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง COE จากลิงก์ข้อมูลและคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ
4. ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพแบบ fit to fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง ในการเดินทางทุกสายการบินข้างต้น และผลการตรวจโควิด แบบ RT-PCR test ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางสำหรับบางสายการบิน (เป็นเงื่อนไขของบางสายการบินเอง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินเองก่อนตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารทุกครั้งค่ะ) ดูตัวอย่างคลินิกได้ที่นี่ค่ะ https://bit.ly/2Ue0sx7
 
5. ขอให้ท่านปริ้นท์แบบฟอร์ม ต.8 ตามลิงก์นี้มากรอกด้วยค่ะ
 
6. ท่านต้องปริ้นท์เอกสารในข้อ 2-5 ข้างต้น ติดตัวไปด้วยตลอดการเดินทางไปถึงประเทศไทยค่ะ
 
7. ขอความกรุณาผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดาวน์โหลดแอพลิเคชัน "Thailand Plus" บนโทรศัพท์มือถือของท่านพร่อมลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย วิธีการใช้และประโยชน์ของแอพลิเคชันดังกล่าวสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ
 
คู่มือการใช้งาน ThailandPlus
 
คำถามที่มักพบบ่อยเกียวกับ Thailand Plus
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีความปราถนาดีที่อยากให้คนไทยทุกคนที่มีความจำเป็นจริงๆ ได้เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน จึงขอแจ้งข้อมูลการเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นทางเลือกให้ท่านสามารถกลับประเทศไทยได้ ณ ที่นี้ค่ะ
122063837 3314214878673936 1659108073454298864 O