วิธีการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตามภาพด้านล่างนี้

 

ท่านสามารถเดินทางกลับไทยได้โดย 2 วิธี

1. เที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานทูตเป็นผู้จัด Repatriation flight
ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวรับที่นั่งกับเที่ยวบินที่ทางสถานทูตเป็นผู้จัด ท่านไม่สามารถกำหนดวันเดินทางได้และจำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัด ค่าบัตรโดยสารเป็นรูปแบบไปขาเดียวและราคาประมาณ 9,600 – 12,000 โครนาสวีเดน ท่านจะต้องกักตัวที่สถานกักตัวของรัฐ (SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

*กดที่นี่เพื่อข้อมูลการเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานทูตเป็นผู้จัด Repatriation flight*

 

2. สายการบินทางเลือกในลักษณะกึ่งเที่ยวบินพิเศษ/เที่ยวบินพาณิชย์ Semi-commercial flight
ณ ตอนนี้มีหลายสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศไทยในลักษณะกึ่งเที่ยวบินพิเศษ/เที่ยวบินพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คนไทยในการเดินทางไปประเทศไทยได้ตามวันเวลาที่ท่านต้องการ แต่นอกจากค่าบัตรโดยสาร ท่านยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จายในการกักตัว ณ สถานกักตัว (ASQ)

*กดที่นี่เพื่อข้อมูลการเดินทางโดยสายการบินทางเลือก Semi-commercial flight*