• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

เวลาทำการ – ติดต่อ

เวลาทำการ

Visa Section
 Visa Submission time: 09.00 am. – 12.00 am. only
Visa Collection time: 02.00 pm. – 04.00 pm. only
Tel. +46 8 588 04 250   (01.00 pm. – 04.00 pm)
E-mail: visa@thaiembassy.se 

Consular Section 
Monday to Friday 09.00 am – 04.00 pm(lunch time: 12.00 am – 01.00 pm)
Tel. +46 8 588 04 250   (01.00 pm. – 04.00 pm)
E-mail: consular@thaiembassy.se

Renewal of Thai Passport (Must make appointment)
booking.thaiembassy.se

 

Visiting Adress
Floragatan 3
114 31  STOCKHOLM

Post Adress
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40  STOCKHOLM