ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ตั้งอยู่ที่ถนน Floragatan 3 กรุงสตอกโฮล์ม ทางตอนเหนือของสวนสาธารณะ Humlegården ในเขต Östermalm ใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน (Greco-Roman) โดยก่อนหน้านี้มีชื่อว่า “The Curman Villa” ซึ่งเป็นนามสกุลของเจ้าของเดิมคือ ศาสตราจารย์ Carl Curman (ค.ศ. 1833 – 1913)

 

ประวัติการสร้าง

ศาสตราจารย์ Carl Curman (ค.ศ. 1833 – 1913) ได้ว่าจ้างนาย Fritz Herman Vilhelm Eckert สถาปนิกชาวสวีเดนเป็นผู้ออกแบบอาคารหลังนี้ตามภาพวาดบ้านแบบชาวปอมเปอิ (Pompeian-style villa) ที่ตนวาดขึ้น โดยได้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1880 อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศาสตราจารย์ Carl Curman ใช้ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ที่มีแขกผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม และนักธุรกิจต่าง ๆ ของสวีเดนมาร่วมงาน ต่อมา ได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1920 แต่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในช่วงปี ค.ศ. 1800 ไว้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตราจารย์ Carl Curman

ศาสตราจารย์ Carl Curman มีอาชีพแพทย์ และเป็นอาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์พลาสติก (plastic anatomy) ที่ the Fine Arts Academy และเป็นอาจารย์ด้าน Balneology

ข้อมูล

ปีที่สร้าง: ค.ศ.1880
ผู้ออกแบบ: นาย Fritz Herman Vilhelm Eckert
พื้นที่: 5 012 ตารางเมตร
จัดซื้อเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยเมื่อปี ค.ศ. 1992

สถานเอกอัครราชทูตไทย

 สถานเอกอัครราชทูตมีทั้งหมด 3 ชั้น โดยห้องต่าง ๆ ได้สร้างอยู่รอบ ๆ โถงที่ได้รับแสงสว่างจากหลังคากระจก การตกแต่งภายในอาคารส่วนใหญ่เป็นแบบไทย ซึ่งห้องแต่ละห้องใช้เป็นที่ทำงานของบุคลากรในสถานเอกอัครราชทูต โดยชั้นใต้ดินเป็นที่ทำการฝ่ายกงสุลสำหรับประชาชนมารับบริการในปัจจุบัน

 

 

 

 

 ชั้นล่างของตึกสร้างเป็นโถงแบบกรีก-โรมัน ตรงส่วนกลาง โดยมีไฟส่องสว่างผ่านอิฐแก้วบนพื้น และมีห้องสมุดซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยกระจกสีและภาพวาด

 

 

 

 

 สำหรับชั้นบนมีภาพวาดฝาผนังบริเวณโถงที่มีชื่อว่า ‘A Day in Hellas’ โดยศิลปินชาวสวีเดนคือนาย Carl Gustav Wetterstrand

 

 

Exterior

 

 

 

ที่มา
A Tale of Three Houses, Sirius Insurance Company Limited 

www.hellbom.files.wordpress.com 
www.stangehuvud.se 
www.stockholmskallan.se