• English
  • ไทย
  • English
  • ไทย

โพสทั้งหมดโดย Tanya Tingstam

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดสันตินิวาส

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอั…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอ…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอ…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอ…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๒๒ ปี รำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุนทร ชัยยินดี…

อ่านเพิ่มเติม

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอั…

อ่านเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบปะกับคนไทยในเมืองเอิร์นเชิลด์สวิค (Örnsköldsviks) และเป็นประธานงานสมโภชพระสีวลีที่วัดปิยธรรมาราม เมืองบิสพ์โกร์เดน (Bispgarden) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เ…

อ่านเพิ่มเติม

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมกับคณะกรรมการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ibrahim Baylan

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอ…

อ่านเพิ่มเติม