สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมง…

อ่านเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมง…

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครรา…

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต…

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (วันที่ 31 มีนาคม 2563) นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัค…

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอ…

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราช…

อ่านเพิ่มเติม