วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ กรุงสตอกโฮล์ม

123456789101112

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ กรุงสตอกโฮล์ม

             เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นายพิชิต บุญสุด อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรทีมประเทศไทยประจำสวีเดน และชุมชนไทยในสวีเดน ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 Hallunda Folkets Hus กรุงสตอกโฮล์ม โดยนายพิชิตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตามด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีชาวไทยในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงมากกว่า 400 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยโดยชุมชนไทยในสวีเดนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติ ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายสวีเดนทั้งภาครัฐและเอกชน คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจำสวีเดน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน อาทิ นาง Eva-Louise Erlandsson Slorach ประธานสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์ม นาง Caroline Vicini อธิบดีกรมพิธีการทูต กต.สวีเดน นาย Michael Koch ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน National Board of Trade of Sweden อุปทูตฯ ได้กล่าวสดุดีพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ รวมถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน ซึ่งทำให้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 เมื่อปี ค.ศ. 2013 มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2015 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015) ด้วย จากนั้น อุปทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพร