สวีเดนประกาศใช้ธนบัตรและเหรีญสกุลโครนาสวีเดนแบบใหม่

There are no translations available.

 

สวีเดนประกาศใช้ธนบัตรและเหรีญสกุลโครนาสวีเดนแบบใหม่

nya-sedlar-440

ธนาคารชาติของสวีเดน (The Riksbank) ได้ประกาศใช้ธนบัตรและเหรียญสกุลโครนาสวีเดนที่ได้ออบแบบใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ธนบัตรใบละ 200 โครนาสวีเดน และเหรียญ 2 โครนาสวีเดน โดยเมื่อปีค.ศ. 2011 ได้มีการแข่งขันออกแบบธนบัตรดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน สถาปนิก และนักออกแบบร่วมแข่งขัน โดยมีผู้ชนะคือนาย Göran Österlund จากภาพที่มีชื่อว่า “เส้นทางแห่งวัฒนธรรม” (Journey of Culture) ซึ่งเป็นภาพของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงของสวีเดนในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

-                   ธนบัตร 20 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาง Astrid Lindsgren นักเขียน

-                   ธนบัตร 50 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาย Evert Taube ศิลปิน

-                   ธนบัตร 100 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาง Greta Garbo นักแสดง

-                   ธนบัตร 200 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาย Ingemar Bergman ผู้กำกับ

-                   ธนบัตร 500 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาง Birgit Nilsson นักร้องโอเปร่า

-                   ธนบัตร 1,000 โครนาสวีเดน ใช้ภาพนาย Dag Hammarskjöld อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

สำหรับเหรีญโครนาสวีเดนแบบใหม่จะมีขนาดเล็กลงและน้ำหนักน้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนง่ายต่อการพกพา และยังคงใช้ภาพสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดนเหมือนเดิม โดยจะเริ่มใช้ธนบัตรใบละ 20 50 200 และ 1,000 รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 และธนบัตรใบละ 100 500 และเหรียญ 1 2 และ 5 โครนาสวีเดนรุ่นใหม่ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016

ทั้งนี้ ธนบัตรใบละ 20 50 และ 1,000 รุ่นเก่าจะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2016 และธนบัตรใบละ 100 และ 500 รวมถึงเหรียญ 1 2 และ 5 โครนาสวีเดน จะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2017

ที่มา: The Riksbank
http://www.riksbank.se/en/Notes-and-coins/New-notes-and-coins1/