เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน

 

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน

      เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ณ พระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน

       ในช่วงเช้า สำนักพระราชวังสวีเดนกรุงสตอกโฮล์มได้จัดพิธีอย่างสมเกียรติตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมีเอกอัครราชทูต Bertil Roth, Marshal of the Diplomatic Corps เดินทางมารับเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะไปยังกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และเดินทางต่อไปยังพระราชวัง   กรุงสตอกโฮล์มด้วยรถม้า ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางถึงพระราชวังฯ วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงและมีทหารกองเกียรติยศยืนเข้าแถวแสดงความเคารพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ มีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ ๒๐ นาที

       ในวันเดียวกัน ภายหลังพิธีถวายพระราชสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต Bertil Roth, Marshal of the Diplomatic Corps นาย Hans Dyhlén, Lord-in-Waiting สำนักพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม นาง Caroline Vicini อธิบดีกรมพิธีการทูตสวีเดน คณะทูตานุทูตประจำสวีเดน นาย Kenneth Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองโกเธนเบอร์ก หน่วยงานทีมประเทศไทยในสวีเดน และแขกจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ประมาณ ๕๐ คน

pic 1pic 2pic 3pic 4


Gothenburg, the representatives of Thai offices in Sweden, and the representatives from both public and private sectors.


Gothenburg, the representatives of Thai offices in Sweden, and the representatives from both public and private sectors.