เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมศาลาไทย

 

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมศาลาไทย

       เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ ภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  และหน่วยงานทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศาลาไทย ณ Östasiatiska Museet กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของเอเชียตะวันออก 
       ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเกียรติคุณฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสงกรานต์ และกล่าวขอบคุณในนามหัวหน้าทีมประเทศไทยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตอกโฮล์ม และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแก่สมาคมศาลาไทย และได้กล่าว อวยพรสวัสดีปีใหม่ชาวไทยในสวีเดน ภายหลังการเปิดงานช่วงเช้า มีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทยในสวีเดนตามด้วยพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ และการประกาศผลรางวัลภาพวาดวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ แก่เยาวชนไทยในสวีเดนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมต้น-ประถมปลาย
       ในปีนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังได้ร่วมมือกับสมาคมศาลาไทย โดยกำหนดให้ระหว่างวันที่ ๗ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นสัปดาห์เกี่ยวกับประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตสานปลาตะเพียน การทำลูกชุบ การเขียนชื่อภาษาไทย การรำ การสาธิตมวยไทย เป็นต้น ซึ่งมีครอบครัวชาวสวีเดน ชาวไทยจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนออกบู้ธสาธิตการแกะสลักจากผักและผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก

12356781011