พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดสันตินิวาส ประเทศสวีเดน

There are no translations available.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ที่วัดสันตินิวาส โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชาวไทยและครอบครัวชาวสวีเดนในกรุงสตอกโฮล์มและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน

ภายหลังเสร็จพิธีทางสงฆ์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยและชาวสวีเดนร่วมน้อมเกล้าฯ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

1 2 3 4 5 6