พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดพุทธาราม   เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการและครอบครัวสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน ในพิธีมีพระธรรมพุทธิวงศ์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป ตัวเแทนพระธรรมทูตจากประเทศต่างๆ ในยุโรปกว่า ๑๐ ประเทศ ซึ่งมาร่วมประชุมสมัยวิสามัญสหภาพพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปที่สวีเดน รวมทั้งชาวไทยและครอบครัวในสวีเดน มากกว่า ๑๐๐ คนมาร่วมพิธี ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ชาวไทยได้รับทราบด้วยแล้ว