Grand Travel Award for Tourist Destination of the Year 2017

ไทยได้รับรางวัล Sweden’s Grand Travel Award for Tourist Destination of the Year 2017 ที่กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงสตอกโฮล์ม รับรางวัล Sweden’s Grand Travel Award 2017 for Tourist Destination of the Year ที่กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งปีนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกร่วมกับประเทศออสเตรเลีย