การแจ้งเกิด

There are no translations available.

 การแจ้งเกิดเด็กที่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศสวีเดน

Ansöka om thailändskt medborgarskap för barn

 

(คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง/hur man fyller i ansökan)

(คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง /hur man fyller i ansökan)

 (คลิ๊กที่นี่สำหรับตัวอย่างการกรอกคำร้อง /hur man fyller i ansökan)

 

 

สูติบัตรที่นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกให้แก่คนสัญชาติไทยนี้ จะต้องนำไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นในประเทศไทยพร้อมด้วยหนังสือเดินทางไทย เพื่อขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทย ในเมื่อคนสัญชาติไทยผู้นั้น ได้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไปแสดง บุคคลนั้นจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคนต่างด้าว และนายทะเบียนท้องถิ่นจะไม่เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนมีสัญชาติไทยแล้ว

 

  

thaigov
 RoyalThai   Government

 

mfa Ministry of Foreign Affairs

 

thai-consulateRoyal Thai Consulate 

 

consular  Department of Consular Affairs 

 

Board of_InvestmentBoard of Investment

  

TAT Tourism Authority of Thailand

 

 

tg

Thai Airways International 

 

Department of export Department of Export Promotion

 

thaieurope

Thai Europe.net

 

 asean08Asean

 

 websreWebsites