กงสุลสัญจรเมือง Sundsvall
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรม Elite Hotel Knaust (ห้อง Baronen)

 
การจองเวลาทำหนังสือเดินทางที่เมือง Sundsvall ( (สำหรับท่านที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้น) โดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เท่านั้น
 
เมื่อจองคิวแล้วขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบโดยดูจาก checklist 
 

บริการรับรองเอกสารและรับคำร้องสูติบัตร (โทรมาสอบถามและจองคิวล่วงหน้าได้ที่ 0858804258) รวมทั้งตอบปัญหากงสุลต่างๆ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองเอกสาร
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอทำสูติบัตร