เอกอัครราชทูต

  
     Ambassador 1        

   
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

See more...

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
9.00 - 16.00 น.


สำหรับการขอวีซ่า
9.00 - 12.00 น.
อีเมล์ visa@thaiembassy.se

สอบถามข้อมูล
13.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ +46 8 588 04 250

โทรสาร
  +46 8 791 73 42
อีเมล์
consular@thaiembassy.se

วันหยุดสถานทูต

หมายเลขฉุกเฉิน

สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหลังเวลาราชการ เช่น การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การเสียชีวิตและทรัพย์สิน การเจ็บป่วยรุนแรง ฯลฯ
070 - 234 41 91
070 - 091 61 92

The Inspiring King

14314375141431437557l-444x300

รายการคืนความสุข

e6662f15b874e49b5be7c373d0cd1b6f L

จดหมายข่าวจากรัฐบาล

letter from government

banner-bottom-20130523-111248-25206325

TAT

banner-mfa

THAI

R T G

DINP

 

BOI

Thai-eu