งานเลี้ยงนางนอร์ลิน อัตมัน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561 และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นางนอร์ลิน อัตมัน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่