เพิ่มช่องทางการติดต่อเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เนื่องจากมีประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จึงขออำนวยความสะดวกโดยการเปิดช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทางโทรศัพท์มือถือที่หมายเลข (+46) 070-303-7894 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อหมายเลขดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้น