สารจากเอกอัครราชทูต
กาญจนา ภัทรโชค

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ภัทรโชค ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Maria Christina Lundqvist อธิบดีกรมพิธีการทูต ที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน โดยกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้นำพระราชสาส์นส่งต่อไปยังพระราชวังในบ่ายวันเดียวกันและทางพระราชวังได้แจ้งตอบรับการเข้ารับตำแหน่งแล้ว ถือเป็นการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสวีเดนโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

On 7 October 2020, H.E. Mrs. Kanchana Patarachoke presented her credentials to Ms. Maria Christina Lundqvist, Chief of Protocol, Ministry of Foreign Affairs, which was later submitted to the Royal Palace, to be submitted to His Majesty King Carl XVI Gustaf. The Palace has confirmed the receipt of her credentials. Ambassador Kanchana Patarachoke is therefore now fully accredited as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand to Sweden.