มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

การเดินทางเข้าประเทศไทยมี 3 รูปแบบ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนการดำเนินการรบกวนอ่านตามรูปด้านล่าง
 
  1. ยกเว้นการกักตัว (Exemption form Quarantine- EQ/Test and Go) สำหรับผู้เดินทางทั้งไทยและต่างชาติจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว 63 ประเทศ (รวมสวีเดนและลัตเวีย) และต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก่อนเดินทาง 14 วัน โดยท่านต้องตรวจโควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องจองโรงแรม 1 คืนสำหรับตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทยและรอผลก่อน เมื่อผลเป็นลบถึงเดินทางต่อภายในประเทศไทยได้ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ต้องมีประกันในวงเงินเอาประกัน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีประกันค่ะ) ทั้งนี้ รวมบินตรงจากต่างประเทศเข้าภูเก็ต ไม่จำเป็นต้องเลือก Phuket Sandbox 
  2. กักตัว 10 วัน (Alternative Quarantine - AQ) สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ 14 วันก่อนเดินทาง
  3. Sandbox สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจากทุกประเทศ รวมทั้งประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว โดยต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ 7 วันก่อนเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ โดยท่านสามารถเลือกเข้า Sandbox ได้เช่นในกรณีที่ท่านฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่จะเดินทางพร้อมเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถเข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัวได้
สำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวียส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว จึงอยู่ในข่ายข้อ 1.
การลงทะเบียนกลับไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 
ตั้
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทางการไทยจะยกเลิกระบบ COE โดยให้ผู้เดินทางลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (tp.consular.go.th) ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ซึ่งระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
มาตรการช่วงเปลี่ยนผ่าน
1. ท่านที่ได้รับการอนุมัติ COE แล้วสามารถใช้ COE ที่ได้รับอนุมัติแล้วได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนกับระบบ Thailand Pass อีก
2. ท่านที่ลงทะเบียน COE แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางในช่วง 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 สถานทูตกำลังเร่งดำเนินการให้อยู่ค่ะ โดยจะดำเนินการให้ได้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiembassy.se/th/traveltothai1nov2021th/