เพิ่มช่องทางการติดต่อเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เนื่องจากมีประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จึงขออำนวยความสะดวกโดยการเปิดช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทางโทรศัพท์มือถือที่หมายเลข (+46) 070-303-7894 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อหมายเลขดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

Read More

Ambassador of Thailand to Sweden attends the Mini World of Thailand, the Different and Various Shades

On 17 September 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden and Team Thailand officers attended the Mini World of Thailand, the Different and Various Shades, an event organized by the Tourism Authority of Thailand, Stockholm Office at Stockholm Central Railway Station.   The event will take place between 17-23 September 2018 to…

Read More

Ambassador of Thailand to Sweden visits Kolmården Zoo

On 16 September 2018, Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden together with his spouse and the Embassy’s staff visited Kolmården Zoo. H.E. the Ambassador was welcomed by Mr. Rickard Sjödén, Head of the Marketing Office, Kolmården Zoo and was briefed about the Thai elephants which were gifted by His Majesty the late King…

Read More

Ambassador of Thailand to Sweden hosted a dinner in honour of the President of the Supreme Court of Thailand and his delegation from the Court of Justice of Thailand

On 10 July 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden hosted a dinner in honour of the Honourable Chief Justice Mr. Cheep Jullamon, President of the Supreme Court of Thailand and his delegation from the Court of Justice of Thailand on the occasion of a study visit to seek cooperation with relevant…

Read More

Ambassador of Thailand welcomes the Standing Committee on Natural Resources and Environment, the National Legislative Assembly of Thailand for the Study Visit.

On 25 June 2018, H.E. Mr. Soonthorn Chaiyindeepum, Ambassador of Thailand to Sweden hosted a dinner in honour of Lieutenant General Chaiyuth Promsookt, Chairman of the Standing Committee on Natural Resources and Environment, the National Legislative Assembly of Thailand and his delegation on the occasion of a study visit on natural resources and environmental management…

Read More