Photocontest
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความเป็นไทยในสวีเดน" เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในสวีเดน และสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวีเดน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,800 โครนาสวีเดน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำภาพที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ในตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในโอกาสฉลองวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563
กติกาการประกวด
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ ที่พำนักในสวีเดน
• 1 ผู้เข้าประกวดส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง พร้อมส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด
• มีชื่อภาพพร้อมคำบรรยายภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ว่าเหตุใดภาพดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความเป็นไทยในสวีเดน
• ภาพที่ส่งไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น หากเกิดกรณีฟ้องร้องผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบ
• ภาพที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
• แต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินไปจนผิดธรรมชาติ
• ไฟล์ภาพที่ส่งมาควรมีขนาดที่ละเอียดที่สามารถปริ้นท์เป็นภาพใหญ่ขนาด 80x60 ซม. ได้ชัดเจน
• กรุณาส่งภาพมาที่อีเมลเท่านั้นไม่รับส่งทาง inbox เฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ
• ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วิธีส่งภาพ
• Email: Photocontest.RTESTO@gmail.com
• ระบุชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เมืองที่ท่านพำนักอยู่ในปัจจุบัน
• เมื่อท่านส่งภาพมาแล้วโปรดรออีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการส่งผลงานของท่านแล้ว
กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2563
รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,500 โครนาสวีเดน จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่สอง 2,000 โครนาสวีเดน จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่สาม 1,500 โครนาสวีเดน จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่สี่ 1,000 โครนาสวีเดน จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่ห้า 800 โครนาสวีเดน จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย 500 โครนาสวีเดน จำนวน 10 รางวัล
• ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรดาฯ หรือ คุณอเล็กซ์ ที่อีเมล์ Photocontest.RTESTO@gmail.com
เกณฑ์การตัดสิน
• ภาพจะต้องมีความสวยงามและแสดงถึงความเป็นไทยในสวีเดน
• หากมีความคิดสร้างสรรค์และมีการตีความหมายลึกซึ้งที่สะท้อนของโจทย์ข้างต้น จะได้รับคะแนนจากคณะกรรมการเป็นพิเศษ
เงื่อนไขอื่นๆ
• การตัดสินของคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตอกโฮล์ม และ ผู้แทนจากสมาคมศาลาไทย ถือเป็นเป็นที่สิ้นสุด
• ภาพที่ท่านส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนำไปแสดงผลงานต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป
• เพื่อความโปร่งใสของการตัดสิน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตอกโฮล์ม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมแสดงได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

Thailändska ambassaden i Stockholm vill bjuda in till en Fototävling med tema ” Att vara Thai i Sverige”. Syftet är att visa upp olika sätt att vara Thai i Sverige samt att reflektera över bandet mellan Thailand och Sverige. Alla som medverkar kommer att vara med att tävla om priser till värde av total 12 800 kronor. Vi kommer att visa upp bidragen under hela december i samband med Thailändska Nationaldagen 5 december 2020.

Regler:

 • Deltagaren måste vara bosatt i Sverige.
 • Man får skicka in max 5 bilder per deltagare. Man måste själv har tagit bilden. Bilderna måste vara inskickade inom tidsgränsen.
 • Varje bild måste ha en rubrik och en beskrivning på varför bilden visar hur det är att vara Thai i Sverige.
 • Tänk på upphovsrätten, deltagaren är själv ansvarig på att bilden inte bryter mot upphovsrättslagen.
 • Bilderna får inte vara publicerade eller har varit med i andra tävlingar.
 • Retuschering inom rimliga gränser är tillåtna.
 • Bilderna ska ha så hög upplösning som möjligt, då vi kan komma att förstora upp dem.
 • Vi tar endast emot bilder via email.
 • Vi behåller rätten att ändra på reglerna utan förvarning.

Hur man skickar bilderna:

 • Email: photocontest.rtesto@gmail.com
 • Ange fullständigt namn, efternamn, adress samt telefonnummer.
 • Efter att ni har skickat in bilderna kommer vi att bekräfta att vi har fått dem.

Tävlingsperioden:

Bilderna ska komma till oss senast 29 november 2020

Priser:

 • 1: a pris 2 500 kr.
 • 2: a pris 2 000 kr.
 • 3: e pris 1 500 Kr.
 • 4: e pris 1 000 kr.
 • 5: e pris 800 kr
 • 6: e – 15: e pris 500 kr.

Bilderna måste visa hur det är att vara Thai i Sverige.  Använd din fantasi. Juryn består av representanter från Thailändska Ambassaden i Stockholm, Thailändska Turistbyrån och Thailändska Föreningen Sala Thai. Juryns beslut kan inte överklagas. Personal på Thailändska Ambassaden samt Thailändska Turistbyrån får vara med i tävlingen men kan inte vinna priser.