Required documents

  1. Ansökningsblankett (download)
  2. Thai ID-Kort, Husregistreringsbevis och pass på den avlidne

  3. Kopia på Thai ID-Kort, Husregistreringsbevis och pass på den som gör anmälan
    Om den som gör anmälan är svensk så behövs kopia på dennes Pass och ID/Körkort

  4.  Dödsbevis från sjukhus eller sjukhem

  5. Dödsorsaksintyg från sjukhuset eller rättmedicinska avd

  6. Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal

  7. Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket

  8. Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket

 

Om ni vill att vi skicka det nya passet med post tillbaka till er så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och bifogar i ansökan samt ett C4 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare: *Privat*
Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Mottagare: Er adress i Sverige (mottagaren måste ha giltigt svensk ID-Handling)