Registrering av svensk skillsmässa i Thailand

Nödvändiga Dokument

  1. Domslut i original (eller validimerade kopia)
  2. Personbevis på den Thailändska partnen. Den ska vara stämplad och underskriven av skatteverket

Dessa dokument ska legalizeras hos

  1. UD, Juridiska Expedition
  2. Thailändska ambassaden i Stockholm (för att boka tid klicka här).

Dessa ska sedan översättas till engelska och sedan till thailänska och översättningen ska sedan legaliseras hos notarius publicus, svenska UD och Thailändska ambassaden i Sverige.

I Thailand
Domslutet, Personbeviset och översättningarna skall legaliseras hos thailändska utrikesdepartementet(legalization division) och därefter lämnas till registreringskontoret /Ampour där den thailändska partnen är folkbokfört.

Ta thailändska giftemålsregistrets papper / thailändska skilsmässans papper från registreringskontoret / kommunen tillsamman med husregistreringsdokument, ett nytt ID kort och ditt pass till passavdelningen på thailändska utrikesdepartementet ellern thailändska ambassaden i sverige för att förnya passet med det nya efternamnet.