Registrering av svensk äktenskap i Thailand

Nödvändiga Dokument

  1. Vigselbevis i original
  2. Personbevis på den Thailändska partnen. Den ska vara stämplad och underskriven av skatteverket

Dessa dokument ska legalizeras hos

  1. UD, Juridiska Expedition (klicka här)
  2. Thailändska ambassaden i Stockholm. (för att boka tid klicka här)

Dessa ska sedan

  • översättas till engelska och sedan till thailänska
  • översättningen ska sedan legaliseras hos notarius publicus, svenska UD och Thailändska ambassaden i Sverige.

Man kan även göra översätnningen i Thailand. Då ska man ber översättningsbyrån att legalisera översättningar så att dem är redo att användas hos thailändskmyndighet.

I Thailand

  • Vigselbeviset, Personbeviset och översättningarna skall legaliseras hos thailändska utrikesdepartementet(legalization division)  
  • Lämnas till registreringskontoret /Ampour där den thailändska partnen är folkbokfört.

Nu är äktenskapet registrerad i Thailand, och den thailändska partnern kan nu ändra sitt efternamn och göra nytt ID-kort och Pass med det nya efternamnet.