การเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้จัด (Repatriation flight)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

กรอกข้อมูลในกูเกิลฟอร์มนี้ (คลิกที่ลิงก์)
https://forms.gle/WpYAN9BnseprX5Nd6

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จ (ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Google) ทางสถานทูตจะติดต่อกลับไปหาท่านเมื่อถึงคิวของท่าน หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงซ้ำอีก

หากท่านไม่ถนัดในการดำเนินการดังกล่าว ท่านสามารถมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยได้

หากมีท่านคำถานเกี่ยวกับการเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้จัด ท่านสามารถติดต่อได้ทางอีเมล repat.stockholm@gmail.com