การเดินทางโดยสายการบินทางเลือก Semi-commercial flight

 
การเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินทางเลือกอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าคิวลงทะเบียนกลับกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการกักตัวเอง (ASQ) (อัพเดทวันที่ 1 เมษายน 2564)
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดว่า มีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้า ปทท. ในลักษณะกึ่งเที่ยวบินพิเศษ/เที่ยวบินพาณิชย์ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/2Ude2kx
คนไทยในสวีเดนและลัตเวียที่สนใจเดินทางกับเที่ยวบินเหล่านี้สามารถจองบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินข้างต้นหรือผ่าน agency ต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านการเข้าคิวเดินทางกลับกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ท่านต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลการเดินทางผ่านประเทศต่างๆ ที่ท่านจะ transit เองรวมถึงทำวีซ่า transit ที่เกี่ยวข้อง (หากต้องมี) และจองที่พักในการกักตัวเอง (ASQ) ซึ่งสถานทูตมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ให้ท่าน โดยขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ (ข้อมูลสำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวียเท่านั้น คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่โดยตรง)
 
1. จองบัตรโดยสารเครื่องบินการเดินทางเส้นทางจากสวีเดนหรือลัตเวียไปยังประเทศไทย หรือจะซื้อบัตรโดยสารแยกกันหลายเส้นทางประกอบกันไปให้ถึงประเทศไทยในวันที่ท่านต้องการเดินทางก็ได้ โดยสอบถามรายละเอียดจากสายการบินต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ควรจองบัตรโดยสารเครื่องบินในระยะกระชั้นชิด โปรดจองอย่างน้อย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทางและลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯตามลิงค์ในข้อ 3. ข้างล่าง
 
2. จองโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐบาลแบบ ASQ (Alternative State Quarantine) สำหรับการกักตัว 14 วัน นับจากวันที่ท่านเดินทางถึงประเทศไทย โดยต้องเป็นการจองตรงกับโรงแรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.hsscovid.com
หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/quarantineth เว็บไซต์ https://asq.locanation.com/ หรือเว็บไซต์
 
 
3. เมื่อได้เอกสารยืนยันในข้อ 1. และ 2. แล้ว โปรดเตรียมแสกนเอกสารไว้พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทางไทยของท่านเตรียมไว้ให้เรียบร้อย จากนั้น ชาวไทยและชาวต่างชาติในสวีเดนและลัตเวียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องขอรับ COE โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th 
ท่านสามารถอ่านขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง COE จากลิงก์ข้อมูลและคลิปวิดีโอนี้ได้เลย
4. ขณะนี้ คนไทยไม่ต้องแสดงทั้งใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพแบบ fit to fly และผลการตรวจโควิด แบบ RT-PCR test ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง แต่สำหรับบางสายการบินอาจกำหนดให้ท่านแสดงเอกสารเพิ่มเติมก่อนบิน เช่น ผลตรวจโควิด โดยเป็นเงื่อนไขของสายการบินเอง จึงขอความกรุณาท่านตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินเองก่อนตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารทุกครั้ง
 
5. ขอให้ท่านปริ้นท์แบบฟอร์ม ต.8 ตามลิงก์นี้มากรอกด้วย
 
6. ท่านต้องปริ้นท์เอกสารในข้อ 2-5 ข้างต้น ติดตัวไปด้วยตลอดการเดินทางไปถึงประเทศไทย
 
7. ขอความกรุณาผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดาวน์โหลดแอพลิเคชัน "ThailandPlus" บนโทรศัพท์มือถือของท่านพร่อมลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย วิธีการใช้และประโยชน์ของแอพลิเคชันดังกล่าวสามารถดูได้ที่นี่
คู่มือการใช้งาน ThailandPlus
คำถามที่มักพบบ่อยเกียวกับ Thailand Plus
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีความปราถนาดีที่อยากให้คนไทยทุกคนที่มีความจำเป็นจริงๆ ได้เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน จึงขอแจ้งข้อมูลการเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นทางเลือกให้ท่านสามารถกลับประเทศไทยได้ ณ ที่นี้