วิธีการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (สถานะ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) รายละเอียดตามโพสต์ด้านล่าง

(สถานะ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)
 
 1. ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียน Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th เพื่อใช้ QR code ในการเดินทาง โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศไทย) เป็นต้นไป
 2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว (2 เข็ม) ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 3. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแต่ไม่ครบโดส สามารถเข้าประเทศไทยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
  - หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยต้องแนบผลตรวจในระบบ Thailand Pass หรือ
  - หากไม่มีผลตรวจ PCR เป็นลบที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ต้องจองโรงแรมประเภท Alternative Quarantine (AQ) เพื่อเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง (ตรวจที่โรงแรมในวันที่ 4-5) และรถรับส่งจากสนามบิน โดยดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ลิงก์นี้ http://hsscovid.com
 4.  ปรับลดวงเงินประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยสำหรับชาวต่างชาติ (และคนไทยที่ใช้พาสปอร์ตต่างชาติ) เหลือวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 
 • พาสปอร์ตไทยที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยหรือใช้ลงทะเบียน Thailand Pass ได้ คนไทยที่ใช้พาสปอร์ตต่างชาติเดินทางต้องทำตามขั้นตอนการเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติและลงทะเบียน Thailand Pass โดยเลือก Non-Thai
 • ผู้ที่ใช้พาสปอร์ตสวีเดนหรือลัตเวียเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถอยู่ในไทยได้ 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องลงทะเบียน Thailand Pass กับผู้ปกครอง และจะได้รับสิทธิ์เหมือนผู้ปกครอง
 • เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนขอรับได้จากเว็บไซต์รัฐบาลสวีเดนที่ https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ หากไม่มีเลขประจำตัวสวีเดนขอให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ฉีด เช่น Vardcentral หรือ vaccination card ที่ระบุชื่อของท่าน ประเภทวัคซีน วันและล็อตที่ฉีด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://consular.mfa.go.th/th/content/การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ-1-พค-65?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d