วิธีการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

update รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันกักตัวสำหรับผู่ที่จะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

 

 

วิธีการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย และไม่รวมการกลับไทยแบบ Phuket Sandbox)
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลกำหนดให้คนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine- AQ) และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกจึงไม่สามารถจัดเที่ยวบินพิเศษที่มีโควตากักตัวฟรีได้อีกต่อไป
 
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยมีดังนี้
1. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th โดยสามารถอ่านขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง COE จากลิงก์ข้อมูลและคลิปวิดีโอนี้
ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรอง COE จากสถานทูตไม่มีค่าใช้จ่าย
 
2. สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน 
 
3. สำรองห้องพักโรงแรมสำหรับกักตัวในรูปแบบ AQ package
แม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องกักตัวเช่นกัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการจองตรงกับโรงแรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.hsscovid.com
หรือจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
 
เอกสารที่ท่านต้องแสดงต่อสายการบินในวันเดินทางมีดังนี้
  • หนังสือรับรอง COE
  • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
  • หลักฐานการจองโรงแรม AQ
ทั้งนี้ หากท่านบินผ่านประเทศอื่นๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย สายการบินอาจกำหนดให้ท่านต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมก่อนบิน เช่น ผลตรวจโควิด โดยเป็นเงื่อนไขของสายการบินเอง จึงขอความกรุณาท่านตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบินเองก่อนทุกครั้ง
 
สิ่งที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
  • หนังสือรับรอง COE
  • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
  • หลักฐานการจองโรงแรม AQ
  • เอกสาร ต.8 ซึ่งท่านสามารถปริ๊นท์มากรอกได้จากลิงก์นี้ โดยไม่ต้องส่งให้สถานทูต กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 
**ข้อมูลข้างต้นสำหรับท่านที่ใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้าประเทศไทย ท่านที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติ ขอความกรุณาอ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ลิงก์นี้ http://thaiembassy.se/.../guide-for-travelling-to.../
 
**สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยตามนโยบาย Phuket Sandbox อ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง
 
 
 
 

Phuket Sandbox

การเปิด จ.ภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยไม่ต้องกักตัว
 
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้” (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขไทยครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากทางการ ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองสามารถเข้าร่วม Phuket Sandbox ได้
มีประกันสุขภาพที่ระบุว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (https://covid19.tgia.org/)

เงื่อนไขด้านต่างๆ

เที่ยวบิน
* ต้องบินเข้า จ.ภูเก็ตเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถไปเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศเพื่อต่อไป จ.ภูเก็ตได้
 
โรงแรม
* ต้องจองโรงแรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+ (Safety and Health Administration Plus) เท่านั้น โดยจอง 7 คืน (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/)
* ต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองและชำระเงินโรงแรม SHA+ ที่ได้รับจากระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) หรือเป็นการจองผ่าน http://entrythailand.go.th/ เท่านั้น
* ต้องอยู่ใน จ.ภูเก็ตไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้
 
ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19
* ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
* ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้งในช่วงที่อยู่ใน จ.ภูเก็ต 7 วัน
 
หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE)
* ทุกท่านยังต้องขอหนังสือรับรอง COE ออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th

Samui Plus

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถดูได้ที่นี่ 

https://www.tatnews.org/2021/07/samui-plus-faqs/