มาตรการล่าสุดของรัฐบาลสวีเดนเกี่ยวกับการเดินทางจากประเทศไทยเข้ามายังสวีเดน (ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมจากทางการสวีเดน)

 
1. ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะไม่ได้รับการยกเว้นจากระเบียบการห้ามเดินทางเข้าสวีเดน (entry ban) อีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยจะไม่สามารถเดินทางเข้าสวีเดนได้ (ยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติสวีเดน และผู้ที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อ 2 ยังเดินทางเข้าสวีเดนได้ตามปกติ) โดยระเบียบนี้มีผลจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และอาจมีการขยายออกไปได้อีก
 
2. **ข้อยกเว้นเฉพาะในส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทย** โดยบุคคลตามด้านล่างนี้ยังสามารถเดินทางเข้าสวีเดนได้
2.1 ได้รับสถานะการพำนักระยะยาวในสวีเดน (UT)
2.2 มีครอบครัวเป็นชาวสวีเดน (หากเป็นเด็กต้องมีอายุต่ำกว่า 21 ปีและได้รับวีซ่าเพื่อมาเยี่ยมพ่อแม่ที่สวีเดน สามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น Personbevis หากมีคู่สมรสเป็นชาวสวีเดน ต้องแสดงใบทะเบียนสมรส (Vigselbevis) หรือใบทะเบียนสมรสของไทยที่มีการรับรองการแปลโดยทางการไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับญาติประเภทอื่นๆ เช่น พี่ หรือน้อง ขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้)
2.3 จำเป็นต้องมาเยี่ยมญาติ เช่น ญาติในสวีเดนป่วยหนัก โดยต้องสามารถแสดงเอกสารยืนยันจากแพทย์ได้ว่าจำเป็นต้องให้ท่านเดินทางมาเยี่ยม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ตม.สวีเดน
2.4 ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินผ่านสวีเดนเพื่อไปยังประเทศอื่นๆ โดยต้องไม่ออกจากสนามบิน (transit)
2.5 นักเรียน/นักศึกษาที่จะมาศึกษาที่สวีเดนซึ่งมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
2.6 แรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และพืชสวน (รวมถึงแรงงานเก็บเบอร์รี่จากไทย)
 
3. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาสวีเดนได้ยังต้องแสดงต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบที่มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่เวลาตรวจจนถึงเวลาที่ท่านเดินทางถึงสวีเดน (หากเกิน ตม. จะส่งตัวท่านกลับต้นทางโดยไม่มีข้อยกเว้น) โดยสามารถตรวจโดยวิธี Antigen, PCR, LAMP และ TMA ในใบตรวจต้องระบุชื่อของท่าน เวลาตรวจ ประเภทการตรวจ ผลตรวจ และชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้ออกผลตรวจ โดยจะเป็นภาษาสวีเดน อังกฤษ นอร์เวย์ เดนมาร์ก หรือฝรั่งเศสก็ได้ ทั้งนี้ ต้องตรวจก่อนออกเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถมาตรวจเมื่อถึงสวีเดนแล้วได้
การแสดงผลตรวจโควิดนี้ยกเว้นชาวสวีเดน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสวีเดน มี residence permit หรือเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มาพบผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในสวีเดนไม่ต้องตรวจมาก่อนเดินทาง แต่แนะนำให้ตรวจทันทีเมื่อมาถึงสวีเดนแล้ว โดยสามารถตรวจฟรีได้ที่สนามบิน
 
4. ท่านที่ได้รับวีซ่าก่อนหน้านี้จากสถานทูตสวีเดนแต่ยังไม่ได้เดินทางก่อน 26 กรกฎาคม 2564 และไม่เข้าข่ายผู้ได้รับการยกเว้นในข้อ 2 ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้เช่นกัน
 
5. สาธารณสุขสวีเดนยังแนะนำให้ทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจโควิดอีกครั้งในวันที่ 5 หลังจากเดินทางถึงสวีเดนแล้ว รวมทั้งให้กักตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนอื่นเป็นเวลา 7 วันด้วย
**ทางการสวีเดนย้ำว่าเป็นอำนาจของตำรวจสวีเดนในการพิจารณาอนุญาตการเข้าเมืองแต่ละกรณี**