กงสุลสัญจรไปยังเมืองโกเธนเบอร์กและมัลเมอ

          เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำโดยกงสุลอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ได้จัดหน่วยกงสุลสัญจรไปยังเมืองโกเธนเบอร์กและมัลเมอ โดยได้ให้บริการด้านนิติกรณ์ ให้คำแนะนำด้านทะเบียนราษฎร์ รวมถึงทำหนังสือเดินทางให้กับพี่น้องคนไทยในภาคใต้ของสวีเดนรวมประมาณ 200 คน

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปราชการที่เมืองโกเธนเบอร์กและมัลเมอ ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยกงสุลสัญจรและพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยที่มาติดต่อขอรับบริการอย่างใกล้ชิดด้วย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องคนไทยและให้บริการทางกงสุลเพื่อแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปรับบริการที่กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรอีกครั้งในภาคเหนือของสวีเดน ขอความกรุณาติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไปนะครับ