ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองแว็กเคอร์ (Växjö)