กระทรวงการต่างประเทศนำสหวิชาชีพให้คำปรึกษาคนไทยในสวีเดน และกงสุลสัญจรที่เมืองโกเธนเบิร์ก

กระทรวงการต่างประเทศนำสหวิชาชีพให้คำปรึกษาคนไทยในสวีเดน ร่วมกับกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่เมืองโกเธนเบิร์ก

                ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา ผู้บริหารกรมการกงสุลได้นำคณะวิทยากรสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้และให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร สัญชาติ และการเข้าเมืองแก่คนไทยในสวีเดน รวมถึงอัพเดทความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูต ฯลฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จากนั้น คณะเดินทางไปบรรยายและให้บริการคำปรึกษาแก่คนไทยที่อาศัยทางภาคใต้ของสวีเดน ที่โรงแรม Elite Park Avenue และวัดป่าโกเธนเบิร์ก ซึ่งจัดร่วมกับกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและรับบริการคำปรึกษามากกว่า 100 คน ในช่วงเวลาสามวัน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จะประมวลนำข้อมูลการบรรยายและการถาม-ตอบ ที่น่าสนใจบรรจุในเว็บไซต์สถานทูต และหน้าเพจเฟซบุ๊คในโอกาสต่อไป

ในส่วนของกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองโกเธนเบิร์ก ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทีมงานนำโดย นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่คนไทยในพื้นที่ จำนวน 97 คน และให้ข้อมูลเรื่องการแจ้งเกิดบุตรธิดาของชาวไทยที่เกิดในสวีเดน รวมถึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราล่าสุดให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก เพื่อให้มีความรู้ในการให้บริการออกตรวจลงตราคนต่างชาติเป็นปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ ทั้งคณะสหวิชาชีพและคณะกงสุลสัญจรได้มีโอกาสพบหารือระหว่างรับประทานอาหารค่ำกับ นายเค็นเน็ท ออร์เกรน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานกงสุล ที่ร้านอาหารสุโขทัย และได้พบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนชุมชนไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก ทั้งตัวแทนจากสมาคมพุทธศรัทธาธรรมและนักศึกษาไทยที่ศึกษาที่ ม. Chalmers University of Technology และ ม. Gothenburg University ที่ร้านอาหาร Thai Oriental

ในช่วงท้ายของกิจกรรมกงสุลสัญจร อัครราชทูตที่ปรึกษาบาจรีย์ฯ ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมคนไทยให้แก่วัดป่าโกเธนเบิร์ก จำนวน 10,000 โครนาสวีเดน ในฐานะที่วัดสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในพื้นที่และดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง