เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เลี้ยงต้อนรับคณะสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร”โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 27 จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประเทศสวีเดน

ในโอกาสดังกล่าว คณะผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับฟังสรุปการบรรยายโดยเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ไทยสวีเดนที่ครบรอบ 150 ปี รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวีเดนและชุมชนไทยในสวีเดน