การบรรยายสรุปแก่คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศสวีเดน ความสัมพันธ์ไทย – สวีเดนในด้านต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในสวีเดน ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นำโดย พลโท นำศักดิ์ สาระสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพไทย โดยคณะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดีของสวีเดนที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เช่น เรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และความยั่งยืน เป็นต้น