การบรรยายโดยผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานอัยการสูงสุด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงสตอกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบอร์ก

กำหนดการบรรยายความรู้แก่คนไทยในสวีเดน โดยผู้แทนจาก สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง สำนักงานอัยการสูงสุด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบอร์ก
กำหนดการบรรยายของคณะสหวิชาชีพ 16 18 พค 2562