การประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่นาย Daniel Wolvén ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิก และลาตินอเมริกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เข้าร่วมด้วย

          เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนาย Daniel ในระหว่างอาหารกลางวันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสวีเดน และอาเซียนกับอียู อย่างรอบด้าน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างสวีเดนกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้พบหารือร่วมกันกับนาย Daniel หลังเข้ารับหน้าที่