การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 32 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 32 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศสลับกันเป็นประธานคณะกรรมการคราวละ 6 เดือน โดยไทยรับหน้าที่เป็นประธานตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2567

          ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวีเดน และร่วมกันพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – สวีเดน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิ การพบหารือกับบุคคลสำคัญในภาครัฐและเอกชนของสวีเดน การศึกษาดูงานที่เมือง Uppsala การจัดงาน ASEAN Food and Trade Fair นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดงาน ASEAN Family Day ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนทั้ง 6 ประเทศในสวีเดน