การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 26

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 26 ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศสลับกันเป็นประธานคณะกรรมการคราวละ 6 เดือน ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประธานอยู่ และไทยเคยเป็นประธานเมื่อห้วงครึ่งปีแรกของปี 2564

          ที่ประชุมได้หารือกันถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม อาทิ การจัด ASEAN Reception Day การหารือกับเอกอัครราชทูตประเทศหุ้นส่วน การดูงานที่ Retuna เมืองเอสกิทูน่า ซึ่งเป็นห้างขายของมือสองและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิ่งแวดล้อมของเมือง การดูงานที่เมืองโกเธนเบอร์ก ระหว่าง4-5  ตุลาคม ซึ่งคณะได้เข้าพบนายกเทศมนตรีโกเธนเบิร์ก และเข้าพบผู้ว่าการ Västra Götaland เข้าพบผู้บริหาร Business Region Gothenburg ได้เยี่ยมดูงาน Volvo Group และ Volvo Car, Lindholmen Science Park เป็นต้น นอกจากนั้น ในห้วงเดือนนี้ กลุ่มยังได้พบกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำสวีเดน ( ถิ่นพำนักสิงคโปร์) ด้วย

          กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรราว 650 ล้านคน และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นตลาดสำคัญในด้านการค้าการลงทุนของสวีเดน สำหรับในไทยมีธุรกิจสวีเดนอยู่ราว 100 กว่าราย มีทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และสินค้าอุปโภคบริโภค

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่