การประชุมร่วมกับกลุ่มไทยไวส์ (โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน)

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มไทยไวส์ (โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของกลุ่มในระยะต่อไป อาทิ ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานนวดไทยในสวีเดน โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะการนวดไทย การเป็นผู้ประกอบการร้านนวดไทยตามกฎหมายสวีเดน และการเปิดศูนย์เรียนรู้เรื่องนวดไทยในเมืองมัลเมอ ตลอดจนการอบรมทักษะด้านภาษาและความรู้เรื่องสังคมสวีเดนให้กับหญิงไทย และความร่วมมือกับบริษัทสวีเดนเพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับคนไทยในสวีเดน

          ทีมงานไทยไวส์ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคุณปนัดดา ชั่งมณี (ยุ้ย) ผู้จัดการโครงการ คุณปาริชาติ โอทกานนท์ (แอม) คุณพรทิพย์ เหลืองปราการ (ปุ๊กกี้) คุณปิยวดี บังศรี (เฟิร์น) คุณบุษยา นีลสัน (บุตร) คุณพลอยไพลิน ชามัฌ (เล็ก) คุณจุฬารัตน์ งาคชสาร (ปุ๋ย) และคุณพจนีย์ ธารประดับ (แหม่ม) ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องหญิงไทยในสวีเดน

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณไทยไวส์และสมาคมคนไทยต่างๆ ในสวีเดนที่ทำงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับพี่น้องหญิงไทยในสวีเดน มาร่วมมือกันส่งเสริมศักยภาพหญิงไทยในสวีเดนกันต่อไปค่ะ

          อ่านข้อมูลเกี่ยวกับไทยไวส์ได้ที่นี่ค่ะhttps://www.thaiwise.se