การประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง Stockholm International Fashion Fair

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เชิญคุณ Imane Belmkaddem, CEO & Founder ของงาน Stockholm International Fashion Fair เข้าพบที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต และนางยุทธาภรณ์ นอร์มัน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมด้วย

          เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับคุณ Imane โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในงาน Stockholm International Fashion Fair ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยมีโอกาสร่วมงานกับคุณ Imane แล้วในงาน Stockholm International Fashion Fair ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งคุณ Imane ยินดีอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

          สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ไทยเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะจุดแข็งของไทยเรื่องแฟชั่นและความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงการผลิตและการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสวงหาความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ของไทย ได้แก่ อาหาร (Food) เทศกาล (Festival) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) ภาพยนตร์ (Film) และแฟชั่น (Fashion)