การประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยและกลุ่มสมาชิกวิถีไทย

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวเฌอมา ปัญญพิชญ์ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิถีไทย จากเมือง Nyköping ได้เข้าพบนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางสาวฐานิดา เมนะเศวต หัวหน้าฝ่ายกงสุล และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมที่กลุ่มได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นในการส่งเสริมภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย การจัดค่ายเรารักภาษาไทย การจัดงานเทศกาลไทย การสอนทักษะรำไทยให้เยาวชน เป็นต้น โดยกลุ่มวิถีไทยเป็นการรวมตัวกันของคุณแม่คนไทยที่ต้องการให้ลูกหลานได้รู้จักและรักษาความเป็นไทย รวมทั้งได้ให้เยาวชนไทยใน Nyköping และครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วย

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณที่กลุ่มได้อุตส่าห์สละเวลาเดินทางมาพบเพื่อเล่าให้ทราบถึงกิจกรรม และขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและรักษาความเป็นไทยในเยาวชนรุ่นใหม่ และได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มตามความเหมาะสม