การประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยกับ Swedish Migration

          เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้พบหารือกับ Ms. Veronica Lindstrand Kant, Head of Region North Sweden, Migration Office และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนประเด็นที่น่าจะเป็นที่สนใจของคนไทยในสวีเดน ตามที่ได้รับการสอบถามมา ดังนี้

1. ตามที่กฎหมายเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุให้มีเรื่องความสามารถทางภาษาสวีเดนนั้น ในชั้นนี้ยังรอการหารือและกำหนดรายละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นคณะกรรมการอุดมศึกษา (Swedish Council for Higher Education) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

2. พระสงฆ์จากไทยยังไม่สามารถเดินทางมาสวีเดนได้ในห้วงนี้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศมาตรการของรัฐบาลสวีเดนเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังสวีเดนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. นักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศที่จบการศึกษาแล้วและยังประสงค์พำนักต่อเพื่อหางานในสวีเดน ให้ขอต่ออายุ residence permit ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ ซึ่งจะให้เวลาพำนักต่อได้อีก 6 เดือนในช่วงที่หางานทำ

4. การรับสมัครคนงานมาจากไทย เช่น กรณีร้านนวด สามารถกระทำได้ โดยต้องประกาศรับสมัครงานก่อนอย่างน้อย 10 วัน แล้วจึงสามารถดำเนินกระบวนการขอรับคนงานมาจากไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจ้างงานบุคคลที่มาจากประเทศนอกเขตอียู โดยให้ประกาศที่เว็บไซต์ https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/

กรณีที่มีประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจะช่วยให้ง่ายขึ้นแก่การพิจารณาของสำนักงาน Migration อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.migrationsverket.se/…/Nar-du-ska-anstalla.html